Women's Water Polo

Home of 10 SCIAC Championships

Chris Gielen
Head Women's Water Polo Coach
chris_gielen@redlands.edu

Goran Mataic
Assistant Water Polo Coach
goran_mataic@redlands.edu

Ryan Hall
Assistant Water Polo Coach
ryan_hall@redlands.edu