Redlands Senior Day vs. Pomona-Pitzer (Beth Doolittle)